Proms Gala

Nabité Forum Karlín praskalo ve švech! Basiková, Kříž, Nosková, Absolonová zpívali slavné muzikálové melodie

Slavnostní koncert Proms Gala Bídníci se konal u příležitosti 25. výročí české premiéry muzikálu Bídníci, která odstartovala novou epochu muzikálových produkcí v ČR. Před vyprodanou halou Forum Karlín, pod vedením Maestra Marcella Roty, dirigenta Andrei Bocelliho, zahrál Český národní symfonický orchestr a zazpívalo pět držitelů Ceny Thálie a další jejich pěvečtí kolegové.

„Náš or­chestr za­hrál sklad­by z muzikálů West Si­de Story, Sun­set Bou­le­vard ne­bo Chi­ca­go,“ uve­dl šéf ČNSO a festi­va­lu Pra­gue Proms Jan Ha­senöhrl, který sólově za­hrál na trub­ku árii Memory z muzikálu Cats.

Proms Gala

Sólisty Ma­riána Voj­t­ka, Moni­ku Ab­so­lono­vou, Báru Basi­k­o­vou, Hanu Ho­lišovou, Pav­la Vítka ne­bo Ja­na Kříže do­plnil 50čle­nný smíšený sbor a řada původních předsta­vi­telů z muzikálů Les Miséra­bles / Bídníci, Je­sus Christ Super­star ne­bo Dra­cu­la.

„Vybíra­li jsme in­ter­pre­ty, kteří mají na re­per­toáru slavné muzikálové me­lo­die a patří k ne­jo­bsazo­vanějším umělcům tu­zemských scén,“ do­pl­nil ko­p­rodu­cent Ja­nis Sidov­ský, který program sesta­vil.

Proms Gala

Písně z muzikálů Bídníci, Jesus Christ Superstar, Dracula, Fantom opery, Johanka z Archu, Hair, Evita nebo Chicago zazpívali Monika Absolonová, Bára Basiková, Hana Holišová, Jan Kříž, Marián Vojtko, Pavel Vítek, Roman Tomeš, Jan Ježek, Michaela Gemrotová, Tereza Mátlová a další muzikálové osobnosti.


Zdroj: Aplausin.cz